home 首頁 navigate_next 關於我們 navigate_next 產能與品質
產能與品質

利永環球目前在台灣有兩座工廠:

 

新北廠

 

 

 

高雄廠

 

 

 

利永環球之品保系統並已獲得以下品質認證:

ISO 9001:2008(最新認證日期:2014.3.24)